image/svg+xml

Integracja sensoryczna – czym jest?

Integracja sensoryczna (w skrócie SI) to skomplikowany proces zachodzący w mózgu człowieka. Dotyczy on odbierania i przetwarzania bodźców płynących ze wszystkich zmysłów. Dziecko będzie rozwijało się harmonijnie, kiedy proces ten będzie przebiegał bez żadnych zakłóceń, czyli wszystkie wrażenia zmysłowe będą rejestrowane jako te właściwe, których akurat oczekujemy.

Często jednak zdarza się, że przetwarzanie procesów sensorycznych jest zaburzone. Oznacza to, że do mózgu dociera nieprawidłowa informacja płynąca ze zmysłów (np. zbyt mocna lub zbyt słaba), efektem tego będzie nieadekwatna reakcja dziecka na dany bodziec.

Każdy na pewno spotkał się z dzieckiem, które nie chciało podać ręki na przywitanie. Być może było nieśmiałe, a być może miało zaburzenia odbioru bodźców dotykowych. Uścisk dłoni dla takiego dziecka może być nieprzyjemny, a nawet bolesny z uwagi na nieprawidłowe przetwarzanie sensoryczne. Często więc dziecko unika takich sytuacji, odsuwa się, reaguje płaczem lub złością. Chce po prostu bronić się przed mało komfortowym zdarzeniem. Zaburzenia o tym charakterze nazywa się popularnie nadwrażliwością, dziecko doświadcza zmysłami mocniejszych wrażeń niż inni, co może utrudniać funkcjonowanie w codziennym życiu.

Przeciwieństwem do wyżej wymienionych są zaburzenia o charakterze podwrażliwości. Odbierane wrażenia sensoryczne są zbyt słabe dla zaspokojenia aktualnych potrzeb dziecka. I tak np. dziecko oglądając bajkę (mimo że ze słuchem ma wszystko w porządku), to ciągle prosi, żeby zrobić głośniej, choć dla pozostałych widzów jest to już zdecydowanie za duży poziom hałasu.

Zaburzenia te mogą dotyczyć każdego ze zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku oraz ruchu (tj. równowagi i propriocepcji). Terapia integracji sensorycznej ma na celu usprawnienie przekazywania odbioru wrażeń zmysłowych, by rozwój dziecka mógł przebiegać harmonijnie. Dlatego też na zajęciach dużo się rozglądamy, podziwiamy, słuchamy, dotykamy różnych przedmiotów, masujemy się, wąchamy, smakujemy oraz huśtamy, kręcimy, skaczemy i wspinamy się po wysokościach.