image/svg+xml

Integracja sensoryczna

to skomplikowany proces zachodzący w mózgu polegający na organizacji wrażeń odbieranych ze wszystkich zmysłów. Nieprawidłowe ich przetwarzanie może skutkować zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu, zakłócać prawidłowy rozwój dziecka oraz utrudniać zdobywanie umiejętności szkolnych.

Logopeda / Neurologopeda

to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy o różnej etiologii. Zajęcia terapeutyczne w zależności od prezentowanych trudności nakierowane są na poprawę artykulacji poszczególnych głosek lub umiejętności na poziomie leksykalnym, gramatycznym i/lub składniowym.

Psycholog

Na konsultacje do psychologa może się wybrać każdy! Zarówno rodzic jak i dziecko. Przeznaczone są dla osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami.

Terapia pedagogiczna

to zajęcia przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia.

Terapia reki

to zajęcia rozwijające sprawność motoryki małej i dużej. Za pomocą różnych technik dzieci mają okazję doskonalić swoje umiejętności grafomotoryczne oraz manualne.

Integracja sensoryczna

to skomplikowany proces zachodzący w mózgu polegający na organizacji wrażeń odbieranych ze wszystkich zmysłów. Nieprawidłowe ich przetwarzanie może skutkować zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu, zakłócać prawidłowy rozwój dziecka oraz utrudniać zdobywanie umiejętności szkolnych.

Logopeda / Neurologopeda

to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy o różnej etiologii. Zajęcia terapeutyczne w zależności od prezentowanych trudności nakierowane są na poprawę artykulacji poszczególnych głosek lub umiejętności na poziomie leksykalnym, gramatycznym i/lub składniowym.

Psycholog

Na konsultacje do psychologa może się wybrać każdy! Zarówno rodzic jak i dziecko. Przeznaczone są dla osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami.

Terapia pedagogiczna

to zajęcia przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia.

Terapia reki

to zajęcia rozwijające sprawność motoryki małej i dużej. Za pomocą różnych technik dzieci mają okazję doskonalić swoje umiejętności grafomotoryczne oraz manualne.