image/svg+xml

Integracja sensoryczna

to skomplikowany proces zachodzący w mózgu polegający na organizacji wrażeń odbieranych ze wszystkich zmysłów. Nieprawidłowe ich przetwarzanie może skutkować zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu, zakłócać prawidłowy rozwój dziecka oraz utrudniać zdobywanie umiejętności szkolnych.

Logopeda

to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy, która polega na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeniach oddechowych, rozwijaniu funkcji słuchowych oraz ćwiczeniu prawidłowej artykulacji, by zniwelować utrwalone wady wymowy oraz pokonać inne bariery komunikacyjne.

Psycholog

Na konsultacje do psychologa może się wybrać każdy! Zarówno rodzic jak i dziecko. Przeznaczone są dla osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami.

Terapia pedagogiczna

to zajęcia przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia.

Terapia reki

to zajęcia rozwijające sprawność motoryki małej i dużej. Za pomocą różnych technik dzieci mają okazję doskonalić swoje umiejętności grafomotoryczne oraz manualne.

Integracja sensoryczna

to skomplikowany proces zachodzący w mózgu polegający na organizacji wrażeń odbieranych ze wszystkich zmysłów. Nieprawidłowe ich przetwarzanie może skutkować zaburzeniami w codziennym funkcjonowaniu, zakłócać prawidłowy rozwój dziecka oraz utrudniać zdobywanie umiejętności szkolnych.

Logopeda

to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy, która polega na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeniach oddechowych, rozwijaniu funkcji słuchowych oraz ćwiczeniu prawidłowej artykulacji, by zniwelować utrwalone wady wymowy oraz pokonać inne bariery komunikacyjne.

Psycholog

Na konsultacje do psychologa może się wybrać każdy! Zarówno rodzic jak i dziecko. Przeznaczone są dla osób, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami.

Terapia pedagogiczna

to zajęcia przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia.

Terapia reki

to zajęcia rozwijające sprawność motoryki małej i dużej. Za pomocą różnych technik dzieci mają okazję doskonalić swoje umiejętności grafomotoryczne oraz manualne.