image/svg+xml

Dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (o tym kiedy zgłosić się do specjalisty przeczytasz TU ) wskazana jest terapia, której uzupełnieniem są wskazówki do pracy w domu. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym jest bardzo ważnym elementem terapii, dzięki czemu sukces terapeutyczny staje się bliższy do osiągnięcia.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest wnikliwą diagnozą obejmującą wywiad z rodzicami, obserwację swobodnej zabawy dziecka oraz wystandaryzowane testy, czego efektem jest wydanie pisemnej opinii o przetwarzaniu procesów integracji sensorycznej u dziecka.

W Sensotece zajęcia terapii integracji sensorycznej trwają 45 minut, kończą się krótką konsultacją z rodzicem oraz zaleceniami do pracy w domu. Są to zajęcia INDYWIDUALNE (!!!) prowadzone według programu terapii dostosowanego do potrzeb dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej to zazwyczaj 3 spotkania.

Zalecamy dla dziecka swobodny ubiór, gdyż terapia integracji sensorycznej zajęcia w ciągłym ruchu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!