image/svg+xml

Przed rozpoczęciem terapii logopedycznej przeprowadzana jest diagnoza, na którą składa się wywiad z rodzicami dziecka, obserwacja dziecka, ocena poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych oraz ocena sprawności aparatu artykulacyjnego. Na podstawie wyżej wymienionych aspektów wydawana jest pisemna opinia logopedyczna.

W Sensotece zajęcia terapii logopedycznej trwają 45 minut, kończą się krótką konsultacją z rodzicem. Dla utrwalenia ćwiczonych umiejętności zadawane są prace domowe.

Regularne uczęszczanie na zajęcia oraz pełne zaangażowanie rodziców (stosowanie się do zaleceń logopedy) jest gwarantem sukcesu terapeutycznego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!